Newsy
31-05-2017 23:50
Medal Labor Omnia Vincit dla Zbigniewa Ostrowskiego

Jestem bardzo wzruszony i zaszczycony. Tyle lat swoich działań związałem z Poznaniem i Wielkopolską. Ten medal jest pięknym ukoronowaniem moich wysiłków, poświęceń i pracy – powiedział Zbigniew Ostrowski, redaktor naczelny czasopisma „Aspekty Kulturalne", który 28 kwietnia został udekorowany jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit" – „Praca Wszystko Zwycięża". Aktu udekorowania medalem dokonał dr. Marian Król, Prezydent Towarzystwa wraz z Dominikiem Górnym, członkiem zarządu THC, który rekomendował laureata do nagrody.

 Z laudacji dowiadujemy się m.in. że „pan Zbigniew Ostrowski to zasłużony dla Poznania i Wielkopolski patriota i społecznik działający w dwóch nurtach: medialnym i gospodarczym. Od ponad 35 w swojej pracy zawodowej związany jest głównie z działalnością dziennikarską i stricte medialną. Przez te wszystkie lata współpracował z instytucjami życia publicznego w sposób stały lub okresowy, mając na względzie dobro społeczne i obywatelskie. Z tym też przekonaniem w roku 2004 założył własne czasopismo – kwartalnik „Aspekty Kulturalne”. Artykuły, które ukazują się w nim do dziś, upowszechniają idee pracy organicznej i etosu wielkopolskiej przedsiębiorczości. Co ważne, fundusze na wydawanie pisma, jako redaktor naczelny, pozyskuje od początku sam, nie korzystając z żadnych sposobów dofinansowania i środków publicznych. Podczas wydawania pisma w druku, chętnie współpracuje z nim grono profesorskie, akademickie i samorządowe, które na kartach „Aspektów” ma platformę przekazu dla informacji ważnych społecznie, a nie tylko komercyjnych.  

 Założył własną działalność gospodarczą, która – jak mówi – „miała umożliwić godny zarobek Polakom, których zatrudniałem i wzmocnić przedsiębiorczo miasto Poznań i Wielkopolskę”. Wcześniej, podczas pierwszych miesięcy stanu wojennego, pan Ostrowski pełnił funkcję starszego referenta ds. zaopatrzenia i zbytu oraz konserwatora maszyn szyjących. Pracował wtedy w Spółdzielni Pracy Włókniarz, która szyła stroje do wykonywania pracy zawodowej przez klasę robotniczą i średnią. Firma pana Zbigniewa Ostrowskiego istniała od 1982 do 2013 roku. Na początku nosiła nazwę „Zakład Elektroinstalacyjny”, później „Zakład Ogólnobudowlany”. Firma Pana Zbigniewa Ostrowskiego była pierwszą, która wygrała przetarg i wykonała monitoring Ratusza Poznańskiego i Muzeum Narodowego Oddział w Poznaniu, przy Alei Marcinkowskiego. Prace te były wykonywane m.in. na zlecenie Urzędu Miasta Poznania. Działalność gospodarcza pana Zbigniewa Ostrowskiego dotyczy również innych obiektów użyteczności publicznej jak np. Muzeum Instrumentów Muzycznych na Starym Rynku, gdzie wykonał remont i wymianę instalacji elektrycznej; Muzeum Kraszewskiego, gdzie wykonywał i miał stały nadzór nad komunikacją telefoniczną w całym budynku. Tego typu działalność kontynuował także w placówkach służby zdrowia oraz w przedszkolach i żłobkach na Nowym Mieście i w Swarzędzu”.

Dominik Górny

Fot. Hieronim Dymalski


Newsy
10-10-2017
III Konferencja Przedsiębiorców Katolickich 3 i 4 listopada w Poznaniu
Sukcesem przedsiębiorcy powinno być jednoczesne pomnażanie przynajmniej dwóch rodzajów ...
10-10-2017
Lokalna, potrzebna społeczeństwu
Jubileuszowa Konferencja Dziennikarska z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Prasy Lokalnej była 29 września na ...
17-09-2017
Krople słońca pośród jesiennej nocy – Mercure Fashion Night 2017
W deszczowy wtorkowy wieczór 6 września 2017 w poznańskim hotelu Mercure odbyła się wyjątkowa impreza ...
Najnowsze artykuły
16-02-2017
"Za dyskretnie uchyloną kurtyną" - Dariusz Bereski - aktor, reżyser i poeta
Ludzie, którzy zostali obdarzeni nieprzeciętnym talentem ...
01-12-2016
Magiczna Galeria
Ludzie, którzy zostali obdarzeni nieprzeciętnym talentem ...
23-09-2016
Z kobietą w tle - malarka Rozalia Nowak
Ludzie, którzy zostali obdarzeni nieprzeciętnym talentem ...
Najnowsze galerie

V Gala
Polskiej Mody


3-09-2015

Rejs "Białą Damą" po Warcie


8-08-2015
Copyright (c) 2008-2015 by LT Media Net