Nagroda im. Beryta

Nagroda im. Zdzisława Beryta

 

Postanowienia ogólne

1.

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Wielkopolski ustanowił doroczną nagrodę im. zmarłego w lutym 2008r poznańskiego publicysty Zdzisława Beryta. Z uwagi na jego dorobek zawodowy może być wzorem do naśladowania dla dziennikarzy. Nagroda jest przeznaczona dla dziennikarza zajmującego się szeroko pojętą sferą kultury - na łamach prasy, w radiu, telewizji, internecie bądź w innych publikacjach pozamedialnych.  

2.

Kandydat do nagrody wyłaniany jest na podstawie zgłoszeń redakcyjnych oraz członków Zarządu WO SD RP. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną oraz statuetkę.  

3.

Kapitułę Nagrody im. Zdzisława Beryta powołuje corocznie Zarząd Wielkopolskiego Oddziału SD RP. Zarząd może także być Kapitułą.    

4.

Organizacją uroczystości wręczenia nagrody (corocznie w lutym) oraz całością spraw programowych zajmie się Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – Oddział Wielkopolski. On też będą przyjmuje zgłoszenia kandydatów.  

5.

Do Zarządu Oddziału SDRP należy gromadzenie środków na nagrodę i koszty organizacyjne uroczystości, w tym także na projekt statuetki i jej wykonanie. 


Cele i środki działania

 6.

Podstawowym celem nagrody jest promowanie dziennikarzy, którzy obrali drogę zawodową w sferze kultury, a także jak najszersze popularyzowanie wszelkich form działalności kulturalnej (także edytorskiej).
Oczywisty wzór to legenda poznańskiego dziennikarstwa - redaktor Zdzisław Beryt.  

7.

Redakcje zgłaszają kandydatów do 20 lutego każdego roku. Wkrótce po tym terminie zbierze się Kapituła na swym posiedzeniu – i po zapoznaniu się z kandydatami oraz ich publikacjami ( kandydatów z radia i telewizji obowiązuje rekomendacja omawiająca treści programów) i spośród nominowanych w drodze głosowania wyłoni Laureata. Nagrodę w obecności środowiska dziennikarzy oraz zaproszonych gości Laureat otrzyma na specjalnej Gali.  

8.

Przewodnictwo Kapituły sprawuje przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP  

9.

Członkowie kapituły wyłonią laureata nagrody w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

10.

Członkowie Kapituły pełnią będą swoje obowiązki społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Newsy
10-10-2017
III Konferencja Przedsiębiorców Katolickich 3 i 4 listopada w Poznaniu
Sukcesem przedsiębiorcy powinno być jednoczesne pomnażanie przynajmniej dwóch rodzajów ...
10-10-2017
Lokalna, potrzebna społeczeństwu
Jubileuszowa Konferencja Dziennikarska z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Prasy Lokalnej była 29 września na ...
17-09-2017
Krople słońca pośród jesiennej nocy – Mercure Fashion Night 2017
W deszczowy wtorkowy wieczór 6 września 2017 w poznańskim hotelu Mercure odbyła się wyjątkowa impreza ...
Najnowsze artykuły
16-02-2017
"Za dyskretnie uchyloną kurtyną" - Dariusz Bereski - aktor, reżyser i poeta
Ludzie, którzy zostali obdarzeni nieprzeciętnym talentem ...
01-12-2016
Magiczna Galeria
Ludzie, którzy zostali obdarzeni nieprzeciętnym talentem ...
23-09-2016
Z kobietą w tle - malarka Rozalia Nowak
Ludzie, którzy zostali obdarzeni nieprzeciętnym talentem ...
Najnowsze galerie

V Gala
Polskiej Mody


3-09-2015

Rejs "Białą Damą" po Warcie


8-08-2015
Copyright (c) 2008-2015 by LT Media Net