Dziennikarskie Koziołki

Dziennikarskie Koziołki

wielkopolski plebiscyt na najlepszych dziennikarzy w regionieI. Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP przy współudziale lokalnych stowarzyszeń dziennikarskich, mediów, urzędów i instytucji

II. Celem corocznego konkursu jest zauważenie postaw , talentów, znakomitych publikacji dziennikarskich w Wielkopolsce (ale też autorów wielkopolskich w mediach ogólnopolskich), które umacniają media w roli podstawowej instytucji społeczeństwa obywatelskiego i nadają dziennikarstwu status zawodu zaufania publicznego.
Promowane będą osiągnięcia ostatniego roku, profesjonalizm w dziennikarstwie i przestrzeganie etycznych kanonów zawodu.

III. Do nagrody Dziennikarskich Koziołków mogą kandydować dziennikarze wielkopolskiej prasy, radia, telewizji i internetu, realizatorzy radiowi i telewizyjni oraz Wielkopolanie współpracujący z mediami ogólnopolskimi.

IV. Prawo zgłoszenia kandydatów do Nagrody Głównej „Dziennikarskie Koziołki”, Wyróżnień „Dziennikarskie Pióro” (np.osobowość dziennikarska, realizatorzy radiowi i telewizyjni) przysługuje :
1. stowarzyszeniom dziennikarskim
2. redakcjom (redaktorom naczelnym)
3. urzędom , firmom i instytucjom
4. każdemu z członków Zarządu Oddziału SD RP.

V. Kandydatami do nagród określonych w pkt. IV mogą być także osoby wyróżnione w latach ubiegłych

VI. 1.Kandydata do tytułu Dziennikarza Seniora zgłasza Klub Starszych Dziennikarzy oraz redaktorzy naczelni i członkowie Zarządu WO SD RP.
2.Kandydata do wyróżnienia w kategorii „Adept Zawodu’ zgłaszają wyższe uczelnie z terenu Wielkopolski kształcące dziennikarzy.

VII. Każde zgłoszenie winno zawierać krótkie uzasadnienie i informację o osobie nominowanej.

VIII. Tryb i zasady zgłaszania kandydatów ogłasza każdorazowo Zarząd WO SDRP. Zgłoszenia przesyłane są do Zarządu Wielkopolskiego Oddziału SDRP drogą elektroniczną, faxem lub listownie.
W bieżącej edycji termin zgłoszenia upływa 20 lutego 2012 r.

IX. 1. O wynikach konkursu decyduje Kapituła , którą co roku powołuje Zarząd Wielkopolskiego Oddziału SDRP. Członkowie Kapituły nie mogą być kandydatami zgłoszonymi do konkursu bieżącego.
2. Kapituła ma obowiązek rozpatrzyć i przyznać tytuły laureatów i wyróżnienia w połowie dziennikarzom z Poznania, w połowie z Wielkopolski.
3. Przewodniczącym Kapituły jest przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału SDRP.
4. Decyzja dotycząca wyboru laureatów należy wyłącznie do Kapituły konkursu, jest ostateczna i nieodwołalna.
5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Kapituły.

IX. Tryb wyłaniania laureatów:
1. Zarząd Oddziału ocenia prawidłowość dokumentacyjną Zgłoszeń i na ich podstawie sporządza listę osób zakwalifikowanych.
2. W dniu obrad Kapituły, każdy z jej członków otrzymuje listę kandydatów. Głosowanie odbywa się jawnie

X. Nagrody
- Dziennikarskie Koziołki za dany rok ( max 2 statuetki)
- Dziennikarz Senior – 1 statuetka
- Adept Zawodu – 1 statuetka
- Redakcja
- Osobowość Dziennikarska – max 3 statuetki
- Realizator radiowy lub telewizyjny – max 2 statuetki
- Redakcja prasowa, radiowa, telewizyjna bądź internetowa.

IX. Finał konkursu i wręczenie nagród powinno się odbyć najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku następnego

Newsy
17-05-2018
Dziennikarskie Koziołki 2018
Od Ponad 30 lat o tej porze roku, Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP ogłasza plebiscyt p.n. ...
15-05-2018
Ekumeniczna majówka
Po raz kolejny, jak co roku o tej porze, 6 maja spotkaliśmy się na zapowiadanej wcześniej ...
04-05-2018
Chris Jagger w Poznaniu
„Chris Jagger – All The Best" – tytuł najnowszej płyty tego legendarnego artysty, ...
Najnowsze artykuły
08-11-2017
Kordian
Refleksja Idealista i buntownik-Kordian dający serce
Witaj w moim ...
16-02-2017
"Za dyskretnie uchyloną kurtyną" - Dariusz Bereski - aktor, reżyser i poeta
Ludzie, którzy zostali obdarzeni nieprzeciętnym talentem ...
01-12-2016
Magiczna Galeria
Ludzie, którzy zostali obdarzeni nieprzeciętnym talentem ...
Najnowsze galerie

V Gala
Polskiej Mody


3-09-2015

Rejs "Białą Damą" po Warcie


8-08-2015
Copyright (c) 2008-2015 by LT Media Net